Polski produkt

YAWAL TM 75 EI

Aliplast Slide Cold

SYSTEM ŚCIAN I DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.
Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładką termiczną.
Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32 mm.
Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Zalety profilu:

 • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie klasa Sa S200,
 • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
 • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
 • szeroka gama wypełnień o grubości do 62 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 12208
 • Izolacyjność akustyczna Rw= 35÷40 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1
 • Aprobata techniczna AT-15-6830/2016
 • Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 • Współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,55÷2,6 wg PN-EN ISO 6946 2 W/m K

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:

Głębokość konstrukcyjna drzwi Profil ościeżnicy: 74,8 mm / 82 mm ; Profil skrzydła: 74,8 mm / 82 mm
Grubość szyby do 62 mm