Polski produkt

Fundusze

PARP

Firma BORAM sp. z o.o. sp. k. otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Otrzymane wsparcie umożliwiło utrzymanie działalności gospodarczej, które znajdowało się w trudnej sytuacji na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymane wsparcie jest przeznaczone na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 210 660,54 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 210 660,54 zł (100%).