Polski produkt

Rozporządzenia

ZMIANA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH STOLARKI OKIENNEJ
Zgodnie z rozporządzeniem z 01 stycznia br. (Dz. U. nr 152 poz. 926) zmieniają się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do nowego budownictwa.
Współczynnik Uw nie może przekroczyć w przypadku:
Okien – 1,3 W/m2K
Drzwi – 1,7 W/ m2K
Wybór (zakup) okien o danym współczynniku zależy tylko od klienta, firma nie bierze odpowiedzialności za jego decyzje.

Więcej informacji

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014 z dnia 30 października 2013r.
W sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej.

Więcej informacji